Nieuws

Kanjertraining

10 mei, 2017

kanjertraining

Op onze school zijn wij gestart met de kanjertraining. Bij de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ook ouders op een prettige manier met elkaar om te gaan. Wij hopen door de Kanjertraining te zorgen voor een prettige sfeer op school. Ook hopen wij dat hierdoor pestgedrag wordt voorkomen. 

In de school kunt u overal zien dat wij met de Kanjertraining werken. Op de gangen en in de klassen hangen posters met de afspraken en regels van de Kanjertraining.