Regels & Protocollen

Schoolregels

Onze school heeft een aantal regels opgesteld waaraan een ieder zich aan moet houden. De regels zijn ter bescherming van alle kinderen, die aan de zorgen van ons team zijn toevertrouwd. Naast deze schoolregels heeft iedere klas nog zijn eigen klassenregels die  betrekking hebben op de organisatie van de groep. Hieronder kunt u in het kort de regels lezen, klik hier voor de uitgebreide regels.

 • behandel elkaar met respect
 • de aanvangsbel gaat om 8.20 en om 12.50 uur.
 • Leerlingen lopen zelf rustig naar de klas
 • Ouders van de groepen 3 t/m 8 worden verzocht buiten te wachten tot de school uitgaat.
 • Ouders van groep 1 en 2 mogen hun kinderen ophalen zodra de deur geopend wordt door de leerkracht.
 • te laat komen, zonder geldige reden, wordt niet getolereerd. Bij regelmatig te laat komen, zal de directie maatregelen nemen.
 • bij ziekte of dringende afwezigheid moet u dit voor 8.25 uur telefonisch melden.
 • fietsen naar school is alleen toegestaan als uw kind ver weg woont.
 • Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan.
 • leerlingen die niet overblijven mogen om 12.45 uur het schoolplein op
 • rennen in de school of op de trappen kan niet en mag niet
 • speelgoed meenemen kan alleen in bijzondere gevallen.
 • ga netjes om met schoolmaterialen.
 • het gebruik van tipp-ex in de schriften is verboden
 • op school mag niet gesnoept worden. Ook zonnepitten zijn niet toegestaan
 • huiswerk: wordt vanaf groep 4 meegegeven. Het huiswerk moet in een tas mee worden genomen
 • trakteren: uitdelen op de verjaardagen mag natuurlijk altijd. . Wij adviseren u de kinderen op een gezonde wijze te trakteren.
 • Mobiele telefoons, mp3-spelers en dergelijke zijn verboden
 • de school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal  van persoonlijke spullen.

Internetprotocol

Kinderen en leerkrachten maken gebruik van het internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 5 de mogelijkheid te bieden tot het gebruik van internet. De school maakt gebruik van Kennisnet, wat beschikt over een eigen Nederlandstalige zoekmachine die kinderen in principe leidt naar veilige Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn. Hierdoor kunnen ongeschikte websites niet zomaar benaderd worden. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken.

Samen met de kinderen, de leerkrachten en medewerkers hebben wij een aantal afspraken gemaakt, deze kunt u hier inzien. Ook worden deze naast de computer opgehangen. Indien leerlingen zich niet aan afspraken kunnen of willen houden, mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de computers op school. Dit wordt met de ouders en/of verzorgers besproken. Hier kunt u onze afspraken over internetgebruik lezen.

Protocollen De Haagse Scholen

Tevens houden wij ons aan de regels & protocollen van De Haagse Scholen zoals het protocol betreffende het dragen van hoofddoeken of gelaatsbedekkende kleding en het schudden van handen op de scholen.