Peuterspeelzaal-BSO-TSO

Peuterspeelzaal

In onze basisschool is peuterspeelzaal Wildebras gevestigd, welke is aangesloten bij Stichting MOOI. De peuterspeelzaal is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Sinds 1 augustus 2003 is deze peuterspeelzaal gestart met de voorschool in samenwerking met onze basisschool. Het doel van de voorschool is het bieden van een effectief programma aan kinderen van 2,5 tot 6 jaar teneinde (taal)-achterstanden in de rest van de basisschool te voorkomen of te verkleinen. Door deze gezamenlijke samenwerking adviseren wij u dan om uw peuter door te laten stromen op onze basisschool. Op de speelzaal worden de peuters begeleidt door 2 gediplomeerde leidster per groep, die worden bijgestaan door vrijwilligsters, en stagiaires.

De peuters komen 4 dagdelen (2 ochtenden en 2 middagen) per week op de peuterspeelzaal. De openingstijden van onze 3 groepen zijn: Maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 8.45 uur – 11.45 uur. Maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 uur – 15.00 uur

De kosten bedragen €20,- per maand; indien u een ooievaarspas heeft is het echter helemaal gratis! Het inschrijfgeld bedraagt €5,-.

Overblijf (TSO)

Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind(eren) te laten overblijven. De leerkrachten van onze school, geassisteerd door het onderwijsondersteunend personeel zullen de kinderen tijdens het overblijven begeleiden.
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de overblijf voor iedereen toegankelijk. Tijdens de overblijf zullen de kinderen in het oude gebouw nog opgevangen worden in de klassen, waarna ze onder begeleiding van leerkrachten en vrijwilligers buiten zullen spelen. In het nieuwe gebouw is het de bedoeling dat de overblijf in het geheel zal worden verzorgd door overblijfmedewerkers en ouders.

Wilt u dit schooljaar gebruik maken van de overblijf?

Dan dient u het strookje van de overblijfbrief te ondertekenen en bij de groepsleerkracht in te leveren.

Kosten
De kosten voor het overblijven in dit schooljaar zullen €15,- per maand bedragen voor alle  groepen Bij af en toe gebruik maken van de overblijf (bijv. bij dringende zaken van ouders buitenshuis) kan dit alleen in overleg met de leerkracht. En zal de bijdrage €2,- per kind per dag zijn, die dezelfde ochtend betaald moet worden. De bijdrage voor een hele maand overblijven, moet bij vooruitbetaling geschieden, in de eerste week van de maand. Dit kunt u doen bij de administratie. Indien er niet op tijd betaald wordt kan uw kind geweigerd worden. De verantwoording daarvan ligt dan niet bij de school.

Regels:

  • De kinderen nemen zelf eten en drinken mee.
  • De kleuters spelen buiten op het kleuterplein en het voorplein.
  • De groepen drie en vier spelen buiten op het achterplein.
  • De groepen vijf t/m acht spelen buiten op het veld
  • Tijdens de overblijf mogen de kinderen het plein niet verlaten.
  • Leerlingen die tussen de middag thuis eten, worden om 12.55 uur op school verwacht. Wij verzoeken u vriendelijk uw kind daarom niet te vroeg naar school te sturen. Zo houden we genoeg speelruimte en overzicht over voor de kinderen die moeten overblijven.

Buitenschoolse opvang

Het is mogelijk om uw kind(eren) aan te melden bij de buitenschoolse opvang. Deze wordt verzorgd door DAK kindercentra. De BSO is in samenwerking met Ons Eibernest.  Het is bedoeld voor de leeftijdsgroep van 4 tot en met 12 jaar. U kunt hier terecht als u opvang zoekt van maandag t/m vrijdag voor ( vanaf 7.30 uur) en na schooltijd (tot 18.30 uur)  en in de schoolvakanties. Voor meer informatie of aanmelding belt u dan met DAK kindercentra 070-7502100, mailt u met info@dakkindercentra.nl.