Waar staan wij voor?

De Wissel heeft een duidelijke visie die wij als school proberen uit te dragen:

  • De leerkrachten van openbare basisschool De Wissel stellen het kind centraal. Zij zien het als hun kerntaak om de kinderen op onze school goed les te geven. De doelstelling is daarbij om de kinderen op te voeden als zelfstandige, verantwoordelijke, creatieve en kritische mensen die het beste uit zichzelf halen.
  • Binnen ons onderwijs moeten voor ieder kind optimale ontwikkelingskansen zijn; hiervoor is binnen de school een doorgaande lijn gewaarborgd en wordt er opbrengstgericht gewerkt. De leerlingen moeten op de vakgebieden rekenen, taal en lezen tenminste scoren op het landelijk gemiddelde. Daarom werken wij resultaatgericht en met ambitieuze doelen voor elke leerling en in elke groep. De school biedt een goede zorgstructuur. Er wordt veel tijd besteed aan speciale zorg en  individuele leerlingbegeleiding. Daarnaast stelt onze school zich ten doel om elke leerling onderwijs te geven op het niveau dat voor dat kind goed is.
  • Onze school is een school waar elk kind tot zijn recht komt, maar specialiseert zich daarnaast in het lesgeven aan kinderen die nog maar kort in Nederland zijn.
  • De school kan in de taak die ze heeft in onderwijs en opvoeding geen geïsoleerde  plaats innemen. Deze taak zal de school samen met de ouders moeten vervullen. Ouderbetrokkenheid is bij ons op school dan ook een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk. De school ziet zichzelf hierin als mede- opvoeder en als instelling die ouders kan helpen bij de opvoeding van hun kind(eren).

De Haagse Scholen

De Wissel is onderdeel van De Haagse Scholen. Dit is een stichting voor openbaar en speciaal onderwijs in Den Haag. Er zijn 56 Haagse Scholen waarvan er 10 speciaal en zeer speciaal onderwijs bieden. De scholen zijn verspreid over Den haag en voor iedereen bereikbaar. Klik hier voor de website van de Haagse Scholen.