Resultaten & Uitstroom

De afgelopen jaren zijn er veel verbeteringen doorgevoerd op het gebied van onder andere woordenschatonderwijs, technisch lezen en rekenen. Wij hebben een enthousiast en gedreven team, wat de komende schooljaren ook hard werkt aan de verdere verbetering van ons onderwijs.  Als u geïnteresseerd bent in verdere resultaten kunt u altijd even binnenlopen bij de directie.

CITO

De inspectie meet de onderwijsresultaten onder andere af aan de CITO eindtoets groep 8.
De CITO eindtoets van 2014 is voldoende. Er deden 30 kinderen mee aan de toets, waarvan 22 kinderen meetellen in de gecorrigeerde score. De andere kinderen zijn bijvoorbeeld korter dan 4 jaar in Nederland.

Gecorrigeerde CITO scores:

  • 2016:
  • 2015: 533,7
  • 2014: 535,1
  • 2013: 537,2

Uitstroom

Hieronder kunt u zien waar onze leerlingen de afgelopen jaren aan het eind van de basisschool naartoe gaan. Van belang is dat u zich goed realiseert dat het advies voor  een type van Voortgezet Onderwijs voor een groot deel afhankelijk is van de individuele aanleg van het kind.

Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van de laatste jaren.

2013 2014 2015 2016
ISK 1  3  5 3
Praktijkonderwijs 6 3  3 4
VMBO basis 12 5  3 3
VMBO kader 2 6  11 3
VMBO theoretisch 5 4  2 2
Kopklas TL/HAVO 3 2  4 1
VMBO TL/HAVO 0 2  2 0
HAVO 6 4  3 3
HAVO/VWO 0 3  0 2
Kopklas H 2 0  0 0
VWO 1 2  0 0
Totaal 38 34  33 18

Aantal leerlingen per niveau