Aanmelden

Alle kinderen waarvan gedacht wordt, dat zij op een goede wijze de basisschool kunnen volgen, zijn in principe hartelijk welkom op de Wissel.

Aanmeldprocedure

Wilt u uw kind aanmelden? Maakt u dan een afspraak bij onze administratie via 070-3663606 of directie@obsdewissel-denhaag.nl.

Na uw aanmelding wordt er een afspraak ingepland voor een intakegesprek met onze directeur. Tijdens dit gesprek ontvangt u verdere informatie over onze school en waar wij voor staan. Indien er extra zorg nodig is wordt er gekeken of wij die kunnen bieden. Indien we de zorg voor uw kind niet kunnen bieden, helpen we om een juiste plek voor uw kind te vinden, eventueel in samenwerking met ons bestuur. Natuurlijk kunt u al uw vragen tijdens dit gesprek stellen.
Komt uw kind van een andere school? Dan kijken wij eerst of er plaats is in de betreffende groep. Daarnaast nemen wij altijd contact op met de vorige school voor informatie.

Kinderen met het advies voor het speciaal basisonderwijs kunnen wij helaas niet toelaten.

Eén aanmeldleeftijd

Vanaf 1 januari 2013 kunnen ouders zich nog maar bij 1 Haagse basisschool aanmelden. U kunt hierover informatie vinden op www.eenaanmeldleeftijd.nl.