Leerlingenzorg

 

Leerlingzorg en zorgleerlingen

 

De Neveninstromers

Neveninstromers zijn kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen, zij komen op de Wissel terecht. De Wissel is één van de vele opvangscholen in Den Haag die werken met neveninstromers.

De doelstelling van de neveninstromersgroep is om de buitenlandse leerlingen die tussentijds het basisonderwijs instromen,zo snel mogelijk taalvaardig te maken in het Nederlands. Zodat zij op zinvolle wijze aan het onderwijs in de reguliere groep kunnen deelnemen. Wij hebben 2 opvanggroepen op dit moment. Het is bedoeld voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. De tijdsduur bedraagt ongeveer anderhalf jaar. Een neveninstromer gaat eendagdeel naar de neveninstromersgroep, het andere dagdeel is de neveninstromer in de reguliere groep.

Werkwijze met neveninstromers op de Wissel

De kinderen zijn in de nevenopvanggroep uitsluitend bezig met het spreken, leren lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Hierbij worden ook de begrippen met betrekking tot het rekenen en wereldoriëntatie aangeboden. Na een intensieve begeleiding tijdens het aanvankelijk lezen kunnen de kinderen zelfstandig met het lezen aan de slag.

Bij het mondeling taalonderwijs wordt gebruik gemaakt van Mondeling Nederlands Nieuw die speciaal is ontwikkeld voor kinderen die het Nederlands als tweede taal leren. Hierbij gebruiken we platen, strips, verhalen en veel materialen waarmee we de verhalen naspelen.                                                                                                                                                             Voor de schriftelijke verwerking gebruiken wij de methode “Horen, zien en schrijven” ter ondersteuning van de verwerving van de mondelinge taalvaardigheid. De leerstof van deze methode is gericht op de woordenschat, woord- en zinsvorming.                       Met deze werkwijze bereiken wij dat de kinderen snel Nederlands leren en zich daardoor prettiger voelen op school. In de reguliere groep doet het kind mee met rekenen, zaakvakken, knutselen en schrijven.

Schakelklas

Op onze school is er ook een schakelklas (groep 5). Deze klas is speciaal in het leven geroepen voor kinderen die op het taalgebied extra ondersteuning nodig hebben, maar met de rest van de vakken wel bij zijn. In de schakelklas worden alle vakken gegeven, net zoals in de andere groepen, maar er ligt extra nadruk op het ontwikkelen van de woordenschat. Doordat dit project gesubsidieerd is door de gemeente wordt er van ons verwacht dat wij de resultaten van de schakelklas goed in de gaten houden en rapporteren. Daarnaast gaan we in de schakelklas ook een aantal keer in het jaar op excursie naar culturele instellingen, daarbij worden de ouders ook gevraagd tenminste één keer mee te gaan.

Schoolondersteuningsprofiel

Met het schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook kunt u lezen welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. U kunt het schoolondersteuningsprofiel hier inzien.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over leerlingenzorg? Bekijk dan hier de schoolgids of neem contact op met een van onze intern begeleiders op De Wissel; Ellen Vink en Marleen Looijer.