Vakanties & Margedagen

Vakanties en vrije dagen

Klik hier voor een overzicht van de vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar. U kunt deze informatie ook vinden op de kalender op deze site.

 

Margedagen

Wettelijk hebben kinderen tijdens hun basisschooltijd recht op 7520 uur onderwijs. Het aantal uren dat kinderen teveel naar school gaan wordt in de 8 schooljaren voor een deel gecompenseerd door margedagen. Op deze dagen zullen leerkrachten hun compensatie opnemen en werken aan de niet lesgebonden taken. U kunt hier het overzicht van de margedagen inzien.

Het totaal aantal lesuren bedraagt voor de groep 3 t/m 8 1024 en voor de groep 1&2 1010 uur. Dit betekent dat wij over 8 jaar ruim boven de minimale 7520 uur onderwijstijd zitten. Aangezien wij de schooltijden van alle groepen gelijk hebben getrokken, maar er iets meer cursusdagen voor de leerkrachten van de onderbouw zijn, krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 dit schooljaar 1040 uur les. Er zullen 3 margedagen minder zijn. Hier kunt u het urenschema van de verschillende vakgebieden inzien.